Πολιτική Απορρήτου

Όροι Προστασίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων το EUFRAIMIDIS.COM ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2016/619 Γ.Κ.Π.Δ (G.D.P.R.) , όπως ισχύει σήμερα.
To EUFRAIMIDIS.COM κινούμενο πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου – διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς.
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. To EUFRAIMIDIS.COM συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για:
– τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία και το Δίκτυο Καταστημάτων της (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λπ.).
– για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες του EUFRAIMIDIS.COM προσφορές κ.λπ.) μόνο εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ώστε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα του γι’ αυτόν τον σκοπό.
– για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο EUFRAIMIDIS.COM μόνο εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ώστε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα του γι’ αυτόν τον σκοπό.

Αποδέκτες δεδομένων:
Για τα στοιχεία σχετικά με την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα : Το ή τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων EUFRAIMIDIS.COM που επιλέγετε για την εκτέλεση της ή των παραγγελιών σας. To EUFRAIMIDIS.COM ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας με τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όποτε γίνεται ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτη επιχείρηση αφού πρώτα ενημερωθείτε και λάβουμε την έγκρισή σας του EUFRAIMIDIS.COM απαιτεί και δεσμεύει τέτοια επιχείρηση να συμμορφώνεται με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί  του EUFRAIMIDIS.COM ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους
To EUFRAIMIDIS.COM με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη μέσω του φυσικού καταστήματος eufraimidis.com  που έχει επιλέξει ή/και την πληρέστερη προστασία του του EUFRAIMIDIS.COM και των χρηστών από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανωτέρω.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τα προσωπικά δεδομένα 
Το EUFRAIMIDIS.COM σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τους στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, να μη χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων.

Προστασία παιδιών 

Το EUFRAIMIDIS.COM ακολουθεί αυστηρά τις σαφείς πολιτικές υπέρ των παιδιών.
α) Η συλλογή, χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογένειας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση των κηδεμόνων τους.
β) το EUFRAIMIDIS.COM διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων / διαφημιστικών μηνυμάτων:
– Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο
– Να μην δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας, του μεγέθους της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε πελάτη διατηρούνται στο αρχείο του EUFRAIMIDIS.COM για 5 έτη , για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον νόμο Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
Εάν η περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που καθορίζονται από το νόμο, τότε  μπορούμε να διατηρήσουμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα.
Για προωθητικούς  σκοπούς (newsletter)  τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε πελάτη διατηρούνται στο αρχείο του EUFRAIMIDIS.COM για 5 έτη εκτός αν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει διαγραφή των στοιχείων του.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Εμείς εκπληρώνουμε τα δικαιώματά σας που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα τη στιγμή της επιλογής σας.

 

Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τότε ο νόμος απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι, τότε έχετε δικαίωμα που μας υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε ή δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Το δικαίωμά σας να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς ότι επεξεργαζόμαστε ή δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είναι ανώνυμα.

Περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που δεν σας αφορούν.

Περιλαμβάνει ψευδώνυμα δεδομένα που μπορεί να συνδέονται σαφώς με εσάς.

 

Πρέπει να σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα αν ζητάτε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Πρέπει να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εάν ζητάτε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε να σας χρεώσουμε με μια λογική χρέωση που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.

Έχετε το δικαίωμα στις πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις μας για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μια χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.

 

 

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Το δικαίωμά σας να λαμβάνετε διορθώσεις ανακριβών προσωπικών δεδομένων δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είναι ανώνυμα.

Περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

 

Πρέπει να διορθώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και είναι ανακριβή και ζητάτε να λάβετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρέπει να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ελλιπή και ζητάτε να λάβετε την ολοκλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Έχετε το δικαίωμα να μας παράσχετε συμπληρωματική δήλωση.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλυφθούν σε έναν παραλήπτη, τότε θα κοινοποιήσουμε την αποκατάσταση των προσωπικών σας δεδομένων στον παραλήπτη. Εάν η ανακοίνωση της διόρθωσης στον αποδέκτη είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, τότε δεν γνωστοποιούμε τη διόρθωση στον παραλήπτη.

 

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων  και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και αποσύρετε τη συναίνεσή σας, βάσει της οποίας βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ προς εσάς και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει νόμιμο λόγο που δεν υπερισχύει της αντίρρησης σας.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και μια νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών που ισχύει για εμάς, απαιτεί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ζητάτε να λάβετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

 

Πρέπει να κοινοποιήσουμε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στους παραλήπτες στους οποίους γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα (εάν υπάρχουν).  Αν η ανακοίνωση της διαγραφής στον αποδέκτη είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, τότε δεν απαιτείται να γνωστοποιήσουμε τη διαγραφή στον αποδέκτη.

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το δικαίωμά σας να επιτύχετε περιορισμούς στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είναι ανώνυμα .περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που δεν σας αφορούν.

Περιλαμβάνει ψευδώνυμα δεδομένα που μπορεί να συνδέονται σαφώς με εσάς.

 

Πρέπει να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για μια περίοδο, για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων αν ζητάτε να λάβετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρέπει να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν ζητάτε να λάβετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη και αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πρέπει να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν ζητάτε να λάβετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, και απαιτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία νομικής αξίωσης ή απαιτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την άσκηση νόμιμης αξίωσης ή απαιτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης.

 

Πρέπει να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν ζητάτε να λάβετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελούμε προς το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί και αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και περιμένετε να επαληθεύσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει θεμιτό λόγο που δεν υπερισχύει της αντίρρησης σας.

 

Εάν αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν παραλήπτη, τότε πρέπει να γνωστοποιήσουμε στον παραλήπτη τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν η κοινοποίηση του περιορισμού στον αποδέκτη είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, τότε δεν απαιτείται να γνωστοποιήσουμε τον περιορισμό στον παραλήπτη.

 

Εάν περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα,

επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή του,

να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία νομικής αξίωσης, επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την άσκηση νομικής αξίωσης, να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης, επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την προστασία των δικαιωμάτων ενός ατόμου,

επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Εάν λάβετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τότε πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν από την άρση του περιορισμού.

 

 

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε;

 

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή κατά τη συνήθη διαμονή σας στην ΕΕ και τον ΕΟΧ.

 

Η εποπτική αρχή πρέπει να σας ενημερώσει για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Μπορείτε να δώσετε εντολή σε μια οργάνωση να καταθέσει μια καταγγελία εκ μέρους σας σε μια εποπτική αρχή.

 

Η εποπτική αρχή πρέπει να σας ενημερώσει για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Μπορείτε να αναζητήσετε ένδικα μέσα στην ΕΕ και τον ΕΟΧ εναντίον υπεύθυνου επεξεργασίας και μεταποιητή και εποπτικής αρχής.

 

 

Μπορείτε να δώσετε εντολή σε έναν οργανισμό να ασκήσει το δικαίωμά σας σε ένδικα μέσα για λογαριασμό σας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή σε έναν οργανισμό να ασκήσει το δικαίωμά σας σε αποζημίωση για ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό σας.

 

Θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές πολιτικής μας;

 

Εάν κάνουμε μια αλλαγή στην πολιτική μας, τότε δημοσιεύουμε μια νέα έκδοση της πολιτικής μας.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

 

Aν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που αφορούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα και την επεξεργασία τους ή την διαγραφή τους παρακαλούμε , επικοινωνήστε μαζί μας στο email:info@eufraimidis.com , και θα επικοινωνήσει άμεσα ο υπεύθυνος μαζί σας.

Eufraimidis.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 211 2138822

Ασφάλεια Συναλλαγών 

Το eufraimidis.com αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατη ασφάλεια σας.

 

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος eufraimidis.com επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

 

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνωρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (όνομα χρήστη/email) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.

 

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.

 

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα eufraimidis.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία password.

 

 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του eufraimidis.com ελέγχεται από firewall της υπηρεσίας Cloudflare™ , το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του καταστήματος.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/ μέλος στο eufraimidis.com είναι εμπιστευτικές και έχουμε  λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 

Η ιστοσελίδα eufraimidis.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελάτών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.